خدمات مرکز ما رفاهی
قیمت: رایگان
  • سرویس اینترنت رایگان
  • سرویس حمام
  • پذیرایی رایگان
  • نگهداری رایگان
  • پارکینگ
رفاهی
قیمت: رایگان
مو
قیمت از 20 تا 70 هزار تومان
ماساژ بدن
قیمت از 20 تا 100 هزار تومان
فیشیال صورت
قیمت از 200 تا 900 هزار تومان